Hukuki Danışmanlık


Bireylerin veya kurumların haklarını, zorunluluklarını ve ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının çok geniş bir yelpazeye yayılması, bu konularda uzmanlaşmış bir hukuki danışmanlık hizmetine ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Hukuki danışmanlık hizmetinin amacı, hizmeti alanı hukuki açıdan zarardan korumaktır. Bu doğrultuda zarara uğranılmasını temel alarak ikili bir ayrım yapabiliriz:

* Hukuki açıdan zarara uğranılmadan önce birey ya da kurumun işlemlerini hukuk kurallarına uygun biçimde yapılmasını sağlayan önleyici danışmanlık hizmeti

* Hukuki açıdan zarara uğranıldıktan sonra bu zararı azami derecede ortadan kaldırmayı sağlayan giderici danışmanlık hizmeti

Ayrıca hukuki danışmanlık hizmetlerini hizmet alanın şahsı bakımından da ayırabiliriz.


Bireylere hukuki danışmanlık: Bireylerin yine bireylerle, tüzel kişilerle ve daha farklı bir konumda olan devlet tüzel kişiliğiyle olan ilişkilerinde zarardan korunmasını konu edinir.

Kurumlara hukuki danışmanlık: Tüzel kişiliğe haiz kurumların bireylerle, tüzel kişilerle ve devlet tüzel kişiliğiyle olan ilişkilerinde zarardan korunmasını içerir.

Yeşildere Hukuk