Bilişim Hukuku


Teknolojinin geldiği nokta itibariyle, internet artık başlı başına alternatif bir gerçeklik haline gelmiştir. Bunun sonucunda da bu gerçekliğin de bazı kurallara tabi olmasına ihtiyaç duyulmuş ve bilişim hukuku adını verdiğimiz alan ortaya çıkmıştır.

İnsanın fiziken içinde bulunduğu alemde koyulan hukuk kurallarının sanal aleme uyarlanması gerekmiştir. Zira, bu sanal gerçekliğin temelinde yer alan unsur da insandır. Fiziken yapabildiklerimizin bir kısmını sanal alemde de yapabilmemiz, buradaki boşluğun doldurulması gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu anlamda hukukun en önemli ve yegane amacı olan adaletin, sanal alemde yürütülen faaliyetler bakımından da sağlanması amacı bilişim hukuku şemsiyesi altında inşa edilmeye çalışılmıştır.

Sanal alemde yürütülebilecek faaliyetlerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Öyle ki, insan aklının bu faaliyetlerin çeşitlilik potansiyeline henüz vakıf olmadığı söylenebilir. Bu sebeple, ortaya çıkan her yeni durum ile birlikte hukukun da bu duruma adapte olması gerekir. Bahsettiğimiz faaliyetlerin çeşitlenmesi süreci gittikçe daha da kısalmaktadır. Bununla beraber, hukukun adapte edilmesinin de buna bağlı olduğunu düşünürsek bilişim hukukunun diğer alanlara nazaran daha dinamik ve kısa sürelerde ortaya çıkan yeni durumların getirdiği sonuçları içeren bir alan olduğunu görebiliriz.

Bilişim Hukuku Neden Önemlidir?


Bilişim Hukuku’nun açıkladığımız sebeplerden dolayı genç ve dinamik bir hukuk alanı olması bu alandaki kurallara dair ciddi bir takibat gerektirir. Bu takibatın nitelik olarak sağlamlığı, kişinin hem genel hukuk bilgisine haiz olması hem de teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurmasına bağlıdır. Sadece genel hukuk bilgisi de bu anlamda yeterli olmayabilir. Kendi içindeki özel durumlar dikkate alınarak hazırlanan belli alanlara dair hukuk kuralları da bu takibatın içinde yer almalıdır. Çünkü bilişim hukuku da hepsinde olduğu gibi diğer hukuk dallarıyla ilişki içerisindedir.

Günlük hayatta gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyetin internet üzerinden gerçekleştirilebilmesi hukuki işlem ve ilişkilerin de internet üzerinden gerçekleştirilmesini beraberinde getirmiştir. İnternet üzerinden yapılabilecek, hukukun başka alanlarına dahil olan hukuki işlemlerin kurallara aykırılık içermemesi hem kendi mensup olduğu hukuk dalına ilişkin kurallara hem de bilişim hukuku kurallarına uygun olmasına bağlıdır. Buna bağlı olarak bilişim hukuku uzmanı avukatın danışmanlığı kişi açısından zararlı durumların ortaya çıkmaması için son derece önemlidir. Ayrıca günlük hayatta yapmak için zaman ve enerji harcadığımız işlerimizin internet üzerinden yapılması kişiye önemli faydalar sağlamaktadır. Örnek olarak ticaret hayatında hızlı olmanın taşıdığı önemi de düşünürsek internet üzerinden yapılabilecek faaliyetler konusunda bilişim hukuku avukatının kılavuzluğu, kişinin daha önce haberdar olmadığı yöntemlerin varlığını öğrenmesiyle ciddi faydalar da sağlayabilir. İnternette artık bir çok konuda hukuki ihtilaflar bulunmakta ve buna karşın yasal zeminde de savunma hakkınız bulunmaktadır.Bunun için hizmet veren büromuz sizler için şunları yapmaktadır.

Yeşildere Hukuk